Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

News & Events

30 S.O.S : A New Podcast Series on Navigating the Journey to 30Date Posted: April 17, 2024

https://shorturl.at/bnuIX

In an era where milestones are celebrated, feared, and often misunderstood, comes a new Irish language podcast series by Caoimhe Ní Chathail that dives deep into the transformative journey of turning 30. “30 S.O.S” is a Dearcán Media Production, recorded in Stiúideo Feirste and funded by NI Screen’s Irish Language Broadcast Fund.

As the clock ticks closer to the big 3-0 this summer, Caoimhe found herself grappling with a myriad of emotions, questions, and societal pressures. Whether it’s the anxiety of leaving the carefree 20s behind, the excitement of stepping into a new decade, or the daunting task of redefining oneself, “30 S.O.S” is here to provide guidance, comfort, and a fresh perspective.

Hosted by Caoimhe Ní Chathail, a TV and radio presenter, each episode of “30 S.O.S” will feature conversations with guests who have either crossed the 30 threshold or are about to. The series’ 10 episodes will cover themes such as career progression, dating, self-confidence, style and money.

The podcast series will also feature expert advice from a dating coach, career counselor, financial advisor, gynecologist and more, offering listeners actionable tips and strategies to navigate this pivotal phase of life with confidence and clarity.

Listeners can tune in to “30 S.O.S” on Spotify and Apple Podcasts, from the 10th of April.

 

__________

https://shorturl.at/bnuIX

Tá sraith úr de phodchraoltaí i nGaeilge tosaithe ag Caoimhe Ní Chathail agus í ag tabhairt faoin turas i dtreo 30. Is léiriú é “30 S.O.S” de chuid Dearcán Media, taifeadta i Stiúideo Feirste agus maoinithe ag an Chiste Craoltóireachta Gaeilge.

Beidh Caoimhe 30 i mbliana agus mothaíonn sí mar sin go bhfuil bliain mhór roimpi – breithlá mór le ceiliúradh aici ach fosta, tá sí den bharúil go bhfuil cuid mhór le foghlaim agus í ag teannú ar 30.

Is iomaí mothúcháin a bhaineann le tiontú 30 agus tá brú ann – uaithi féin, ó dhaoine eile ina saol agus ón sochaí féin. Ag fágáil slán lena cuid 20aidí agus ag tabhairt aghaidh ar a cuid 30aidí, caidé atá i ndán do Chaoimhe? Is é an sprioc atá ag “30 S.O.S” ná tacaíocht, faoiseamh agus spreagadh a thabhairt do dhaoine atá ag dul i dtreo 30.

Curtha i láthair ag an láithreoir raidió agus teilifíse, beidh aíonna éagsúla faoi agallamh ag Caoimhe Ní Chathail in achan eipeasóid – iad siúd atá thar 30 nó atá ar tí a bheith 30. Déanfaidh téamaí na sraithe plé ar achan rud ó dhul chun cinn gairme go cleamhnas, féin mhuinín go cúrsaí stíle agus comhairle airgeadais.

I measc na saineolaithe sa tsraith, beidh cóitseálaí cleamhnais, comhairleoir gairme, saineolaí airgeadais, gínéiceolaí agus eile, ag roinnt leideanna chuidiúla le go dtig le héisteoirí tabhairt faoin chéad chéim eile seo sa tsaol go muiníneach.

Is féidir éisteacht le “30 S.O.S’ ar Spotify agus Apple Podcasts ón 10 Aibreán.

 

© 2024 Northern Ireland Screen. All Rights Reserved