Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

News & Events

Saol na mBanDate Posted: June 28, 2024

An samhradh seo, bígí ag éisteacht le RTÉ Raidió na Gaeltachta agus BBC Raidió Uladh le sraith raidió sé pháirt thar a bheith suimiúil ina ndéantar saol agus scéal saibhir na mban in Éirinn le trí scór bliain anuas a fhí. Ní sraith raidió amháin é “Saol na mBan”; is aistear fríd an am é, ina gcluintear scéal mór an chlaochlaithe agus mar a dtagann cogarnaí na staire le chéile le macallaí an lae inniu.

Le tacaíocht ó Chiste Craoltóireachta Gaeilge Scáileán Thuaisceart Éireann agus á cur i láthair ag Ceara Ní Choinn, leagann an tsraith amach na cúinsí inar saolaíodh achan ghlúin ban, na dúshláin a bhí rompu, agus na brionglóidí a raibh fonn orthu a shamhlú. Is scéal na hathléimneachta í an tsraith seo, léirítear meon dosháraithe na mban a rugadh agus a tógadh in Éirinn uirbeach agus i ndúichí tuaithe.

Is comhchraoladh idir RTÉ Raidió na Gaeltachta agus an BBC í an tsraith, arna léiriú ag Clean Slate TV. Tugann an tsraith cuireadh d’éisteoirí tabhairt faoi thurais ar bhóithre na gcuimhní. Cuntas agus scéal glúine atá in achan chlár agus nochtann sé an dóigh ar athraíodh creatlach na sochaí agus eisint na mban go mór.

Ó theallaigh  tuaithe go sráideanna bríomhara uirbeacha , tugann “Saol na mBan” scéalta na ngnáthbhan chun beatha – iad siúd a chonaic agus a mhúnlaigh tírdhreach athraitheach an gheilleagair, na polaitíochta agus na saoirsí sóisialta. Seo iad na guthanna nach gcluintear go minic, na scéalta a léiríonn an iliomad dearcthaí agus deiseanna atá faoi bhláth le himeacht ama.

Craolfar an chéad chlár sa tsraith sé chlár ar an 2 Iúil 2024 ag 7.30pm ar BBC Raidió Uladh agus gach oíche Dé Máirt ag 7.30pm.

Craolfar an tsraith i rith an tsamhraidh ar RTÉ Raidió na Gaeltachta chomh maith ón 3 Iúil go dtí an 7 Lúnasa 2024, achan Chéadaoin ag 13.30.

____

This summer, tune in to RTÉ Raidió na Gaeltachta and BBC Radio Ulster for a compelling six-part radio series that weaves the vibrant tapestry of Irish women’s lives over the past six decades. “Saol na mBan” is not just a radio series; it’s a journey through time, a saga of transformation where the whispers of the past meet the echoes of the present.

Backed by Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund and presented by Ceara Ní Choinn, the series lays bare the circumstances into which each generation of women was born, the challenges they faced, and the dreams they dared to dream. It’s a tale of resilience, a testament to the indomitable spirit of the women who were born and reared in urban and rural Ireland.

The series is a collaboration between RTÉ Raidió na Gaeltachta and BBC Radio Ulster, produced by Clean Slate TV.  The series invites listeners to embark on a reminiscent odyssey. Each episode is a chronicle, a story of a generation, unravelling how the fabric of society and the essence of womanhood have undergone profound metamorphoses.

From the hearths of rural homesteads to the bustling streets of urban landscapes, “Saol na mBan” brings to life the narratives of ordinary women—those who’ve witnessed and shaped the shifting sands of economics, politics, and social freedoms. These are the voices that have often gone unheard, the stories that reflect the myriad attitudes and opportunities that have blossomed over time.

The first episode of the six-part series will air on Tuesday 2nd July 2024 on BBC Radio Ulster and every Tuesday evening at 7.30pm.

The series also airs on RTÉ Raidió na Gaeltachta from 3rd July to 7th August 2024 every Wednesday at 13.30pm.

 

© 2024 Northern Ireland Screen. All Rights Reserved