Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

News & Events

Tuilte- TG4 on 21 Feb at 21:30Date Posted: February 8, 2024

With storms and extreme events increasing year after year due to climate change and environmental degradation, a new hour-long TG4 documentary examines the cost of the flooding that accompanies these events.

Tuilte is a Dearcán Media production for TG4 with support from Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund.

This hour-long documentary examines how, in Ireland, one of the greatest threats to coastal and low-lying regions is rising sea levels, increased rainfall, and storm events.

With 40% of the population living within 5 km of the coast, it is estimated that 70,000 Irish addresses will be at risk of coastal flooding by 2050. Tuilte looks at the impact that flooding has had on various communities throughout the country, meeting locals in Donegal who suffered severe damage in the storms of August 2017 and communities that are trying sustainable practices to mitigate the effects of flooding and to manage water better.

Tuilte explores the reality of flooding and climate change through the lens of the affected communities, volunteers who are active in flooding mitigation efforts, and experts who share climate change projections and best methods for combatting increased flooding and sea level rise, including what actions we can each take to make a difference in our area.

Tuilte airs Wednesday 21st February at 21:30 on TG4

______________

TUILTE 21ú Feabhra, 21:30, TG4

Agus stoirmeacha is fearthainn ag méadú bliain ar bhliain de bharr athrú aeráide agus scrios timpeallachta, déantar grinnscrúdú ar chostas na dtuilte a thagann leis sa chlár faisnéise uair a chloig seo do TG4.

Dearcán Media a léirigh Tuilte do TG4 le tacaíocht ó Chiste Craoltóireachta Gaeilge Scáileáin Thuaisceart Éireann.

Fiosraíonn an clár uair a chloig seo na rioscaí tuilte is mó in Éirinn – ardú leibhéil farraige ar an chósta agus i gceantair ísle, chomh maith le fearthainn mhéadaithe agus teagmhais stoirme.

Tá cónaí ar 40% den daonra gar don chósta, agus meastar go mbeidh baol tuilte ann do 70,000 teach in Éirinn faoi 2050.  Scrúdaíonn an clár faiséise an tionchar a bhí ag tuilte ar phobail éagsúla timpeall na tíre – ag amharc ar an dochar a d’fhulaing pobal Iarthuaisceart Dhún na nGall le stoirmeacha troma i mí Lúnasa 2017. Buailimid le grúpaí atá ag triail deachleachtais inbhuanaitheacha le héifeachtaí thuilte a laghdú, agus chun uisce a bhainistiú níos fearr.

Cuireann an clár faisnéise seo fírinne na dtuilte agus athrú aeráide faoi chaibidil tríd lionsa na bpobal ar a dtéann siad i bhfeidhm, na hoibrithe deonacha agus grúpaí pobail atá gníomhach le maolú tuilte, agus na saineolaithe a thugann dúinn meastacháin athrú aeráide agus na bealaí is fearr le troid in éadan tuilte agus ardú leibhéil farraige – agus na gníomhartha gur féidir linn a dhéanamh inár gceantar féin.

Craolfar Tuilte Dé Céadaoin 21ú Feabhra ar 21:30 ar TG4.

 

 

 

 

© 2024 Northern Ireland Screen. All Rights Reserved