Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

News & Events

Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund Announces 2024 Funding DecisionsDate Posted: June 10, 2024

Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund (ILBF) is delighted to announce its latest funding decisions for 2024. Funding was awarded across a wide genre of content with a total of 20 projects receiving funding. The aims of the ILBF are to promote the production and broadcast of quality Irish language content for an audience in Northern Ireland and beyond and to help grow the local Irish language production sector.

50 years on from the Guildford pub bombings that led to one of the worst miscarriages of justice in legal history, Ceathrar Guildford, a documentary from Below the Radar for TG4 will tell the story of Gerry Conlon’s family’s ongoing pursuit of justice. Below the Radar’s online platform Meon Eile will also return for its 13th series.

Back for a third series is Strident Media’s Bog Amach, which will air on BBC NI and RTÉ. This factual entertainment series helps find the perfect country homes and rural lifestyles for families trying to escape the hassle of city living. Beidh Aonach Amárach, the feel-good series that takes us into the heart of our rural communities through their colour and energetic country fairs will return for its 5th series to TG4 and RTÉ.

Imagine Media’s Scéalta na gCorn will return to TG4 for its third series with Gráinne McElwain continuing her journey around Ireland, visiting six new counties in her search to find the fascinating stories behind our nation’s GAA silverware. The company has also received funding for Saol an tSaorálaí an observational documentary series following Ireland’s sports volunteers. The company also received development funding for An Billionaire Butler which explores the remarkable rags to riches story of Donegal emigrant Bernard Lafferty, personal assistant to one of the richest women in the world.

Alt Animation was awarded funding for Doodle Girl, a hand drawn animated series exploring an imaginative world inside of a sketchbook and based on the Doodle Girl books that will air on RTÉ Jr. Also for RTÉ Jr is Flickerpix’s Lúna sa tSuantír which features Lúna as she enters children’s dreams to help them overcome their fears and anxieties with the help of her woodland animal spirit friends and her little moonbug Buzz.

Paper Owl Films has been awarded development funding for series 2 & 3 of Lí Ban, a Celtic animé series written by Máire Zepf for for TG4, S4C and BBC Alba which features unique retelling of Celtic mythological stories.

Ronin Films will produce Mo Scéal Féin for Cúla 4 a landmark series of documentaries about young people told from their perspective.

 

Sárcheol, a dynamic performance-based music series set to explore the diverse musical landscape of Ulster in 2024 comes from Sonas Productions for BBC NI. The company also received funding for An Folk Club a new music series for TG4 that explores the resurgence of iconic folk clubs, delving into the rich history and vibrant present-day scene associated with these wonderful music events. In Cas É from Triplevision Productions for TG4, emerging Irish-speaking artists from distinctly different musical backgrounds will swap songs and their challenge will be to reimagine, reinvent and perform live in just 3 days.

LIGID Productions will produce a documentary for RTÉ and TG4 on the life and times of legendary Irish language broadcaster, Rónán Mac Aodha Bhuí. In Ar Lorg Aodh Rua, from Brassneck Productions, Conor O’Donnell takes us on a journey through the phenomenal life, mysterious death and extraordinary legacy of Irish Clan chief, Red Hugh O’Donnell.

Macha Media will develop Ríshliocht Uladh, a landmark drama documentary series for BBCNI and for BBC Alba which will explore the epic struggles for power in Gaelic Ireland, told from the point of view of the Gaelic chieftains themselves. Big Mountain Productions received funding to develop Bua nó Bás a physical game series that brings today’s heroes to battle in a virtual arena.

Development funding was awarded to two drama projects through the Gealán scheme for low budget features, Ag Dul Abhaile from Village Films and Filleadh from Cyprus Avenue Films.

________

CINNTÍ MAOINITHE IS DÉANAÍ DE CHUID AN CHISTE CRAOLTÓIREACHTA GAEILGE FÓGARTHA DO 2024

Is ábhar lúcháire do Chiste Craoltóireachta Gaeilge (CCG) Scáileán Thuaisceart Éireann na cinntí maoinithe is déanaí aige le haghaidh 2024 a fhógairt. Bronnadh maoiniú ar réimse leathan de sheánraí ábhair agus, san iomlán, fuair 20 tionscadal maoiniú. Is iad aidhmeanna an CCG ná léiriú agus craoladh ábhar ardchaighdeáin Gaeilge do lucht féachana i dTuaisceart Éireann agus níos faide i gcéin a chur chun cinn agus cur le forbairt na hearnála léirithe Gaeilge ar bhonn áitiúil.

50 bliain i ndiaidh na mbuamaí i dtithe tábhairne in Guildford, as ar eascair ceann de na hiomraill cheartais ba mhó i stair an dlí, le Ceathrar Guildford, clár faisnéise le Below the Radar do TG4, inseofar scéal mhuintir Gerry Conlon agus iad ar thóir an cheartais. Tiocfaidh ardán ar líne Below the Radar, Meon Eile, ar ais fosta don 13ú bliain.

Agus é ar ais anois sa tríú sraith dó, beidh Bog Amach le Strident Media, a chraolfar ar BBC TÉ agus ar RTÉ. Sa tsraith shiamsaíochta fíorasaí seo, cuidítear le teaghlaigh atá ag iarraidh éalú ó dhua shaol na cathrach teacht ar an teach agus ar an stíl bheatha fhoirfe faoin tuath. Tiocfaidh Beidh Aonach Amárach, an tsraith ardaithe meanman a thugann isteach go croí-lár ár gcuid pobal tuaithe muid trína mbeocht agus a gcuid aontaí fuinniúla tuaithe, ar ais dá 5ú sraith ar TG4 agus RTÉ.

Tiocfaidh Scéalta na gCorn, le Imagine Media, ar ais chuig TG4 dá thríú sraith agus Gráinne McElwain ag leanúint dá turas thart ar Éirinn agus í ag dul chuig sé chontae úra ar thóir na scéalta ríspéisiúla atá taobh thiar de choirn agus trófaithe CLG an náisiúin. Tá maoiniú faighte ag an chomhlacht fosta faoi choinne Saol an tSaorálaí, clár faisnéise breathnóireachta a leanann saorálaithe spóirt na hÉireann. Fuair an comhlacht maoiniú forbartha chomh maith le haghaidh An Billionaire Butler, lena bhfiosraítear scéal iontach ‘daibhir go saibhir’ an eisimircigh as Tír Chonaill, Bernard Lafferty, arb é an cúntóir pearsanta anois ag duine de na mná is saibhre ar domhan.

Bronnadh maoiniú ar Alt Animation le haghaidh Doodle Girl, sraith bheochana lámhlínithe lena bhfiosraítear an saol samhlaíoch laistigh de leabhar sceitseála agus é bunaithe ar na leabhair Doodle Girl. Craolfar é ar RTÉ Jr. Is ar RTÉ Jr freisin a chraolfar Lúna sa tSuantír, le Flickerpix, mar a bhfeicfimid Lúna agus í ag dul isteach i mbrionglóidí páistí le cuidiú leo a n-imní agus a gcuid buarthaí a shárú, le cuidiú óna cairde coillearnaí, na hainmhithe sí, agus óna breochruimh bheag, Buzz.

Bronnadh maoiniú forbartha ar Paper Owl Films le haghaidh sraith 2 & 3 de Lí Bán, sraith ainimé Cheilteach arna scríobh ag Máire Zepf do TG4, S4C agus BBC Alba, ina mbíonn athinsint faoi leith ar scéalta miotaseolaíochta Ceilteacha.

Déanfaidh Ronin Films Mo Scéal Féin a léiriú do Cúla 4. Is sraith shuaithinseach de chláir faisnéise é seo faoi dtaobh de dhaoine óga, agus iad á n-insint ó dhearcadh an duine óig.

Tiocfaidh Sárcheol, sraith dhinimiciúil thaibhiú-bhunaithe cheoil le Sonas Productions, lena bhfiosrófar saol ilchineálach an cheoil in Ultaibh, chuig BBC TÉ. Fuair an comhlacht maoiniú fosta le haghaidh An Folk Club, sraith úr cheoil do TG4 lena bhfiosraítear athbheochan na gclubanna íocónacha ceol tíre, ag tabhairt léargas ar an stair shaibhir agus ar an bheocht reatha a bhaineann leis na himeachtaí iontacha ceoil seo. In Cas É le Triplevision Productions do TG4, déanfaidh ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn, agus a bhfuil Gaeilge acu, de chúlraí éagsúla ceoil, amhráin a mhalartú agus beidh sé de dhúshlán acu iad a athshamhlú, a athcheapadh agus a chur i láthair beo laistigh de 3 lá.

Déanfaidh LIGID Productions clár faisnéise a léiriú do RTÉ agus TG4 ar shaol agus ar shaothar an chraoltóra chlúitigh Ghaeilge, Rónán Mac Aodha Bhuí. In Ar Lorg Aodh Rua, le Brassneck Productions, tógann Conor O’Donnell ar thuras muid trí shaol eachtrúil, bás mistéireach agus oidhreacht speisialta an taoisigh Ghaelaigh, Aodh Rua Ó Domhnaill.

Déanfaidh Macha Media Ríshliocht Uladh a fhorbairt, sraith faisnéise drámaíochta shuaithinseach do BBC TÉ agus BBC Alba lena bhfiosrófar na mórstreachailtí cumhachta in Éirinn in aimsir na dtaoiseach Gaelach, á n-insint ag na taoisigh féin. Fuair Big Mountain Productions maoiniú le Bua nó Bás a fhorbairt,  sraith cluichíochta fisicí lena gcuirtear laochra an lae inniu i mbun catha in airéine fhíorúil.

Bronnadh maoiniú forbartha ar dhá thionscadal drámaíochta tríd an scéim Gealán le haghaidh scannáin ar chostas íseal, Ag Dul Abhaile le Village Films agus Filleadh le Cyprus Avenue Films.

 

© 2024 Northern Ireland Screen. All Rights Reserved