Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

News & Events

Kayak Ó Thuaidh on BBC iPlayer and BBC Two Northern IrelandDate Posted: March 7, 2024

Kayak Ó Thuaidh
Monday 11 March
BBC iPlayer and BBC Two Northern Ireland, 10pm

A new BBC Gaeilge series follows presenters Tessa Fleming and Irial Ó Ceallaigh as they embark on an epic adventure paddling their way along the north coast.

This four-part series, made by Macha Media for BBC Gaeilge and RTÉ with support from Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund, showcases the stunning scenery of our northern Atlantic coastline, its rich history and the people who call it home.

Together with kayak expert John Hubbocks, our novice kayakers brave the unpredictable Atlantic wind and waves, pushing themselves beyond their comfort zones to complete their challenge.

Tessa and Irial face many challenges along the way and draw on their inner strength and physical stamina to navigate storms, tides and physical injuries, as they paddle from northwest Donegal to the northeast coast of County Antrim.

Kayak Ó Thuaidh starts on Monday 11 March at 10pm on BBC iPlayer and BBC Two Northern Ireland. All four episodes will be available to watch on BBC iPlayer from this date.

___

 

Kayak Ó Thuaidh
Dé Luain 11 Márta
BBC iPlayer agus BBC Two Northern Ireland, 10pm

I sraith nua BBC Gaeilge, leantar na láithreoirí Tessa Fleming agus Irial Ó Ceallaigh agus iad ag tabhairt faoi eachtra eipiciúil ag céaslú ó cheann ceann an chósta thuaidh.

Caitheann an tsraith ceithre chlár seo, a rinne Macha Media do BBC Gaeilge agus RTÉ le tacaíocht ón Chiste Craoltóireachta Gaeilge Scáileáin Thuaisceart Éireann, solas ar an radharc tíre fíorálainn ar ár gcósta thuaidh Atlantaigh, ar a stair shaibhir agus ar na daoine a bhfuil cónaí orthu ann.

In éineacht leis an saineolaí cadhcála John Hubbocks, tugann ár mbeirt tosaitheoirí cadhcála faoi dhúshlán na gaoithe agus na dtonnta dothuartha san Atlantach, ag cur crua orthu féin leis an aistear crua a chur i gcrích.

Tá go leor dúshlán roimh Tessa agus Irial i rith an bhealaigh agus tarraingíonn siad ar iomlán a nirt agus ar a ndiongbháilteacht choirp le teacht trí stoirmeacha, taoidí agus gortuithe, agus iad ag céaslú ó iarthuaisceart Dhún na nGall go cósta oirthuaiscirt Chontae Aontroma.

Tosaíonn Kayak Ó Thuaidh ar an Luan 11 Márta ar 10pm ar BBC iPlayer agus ar BBC Two Northern Ireland. Beidh an ceithre chlár le fáil ar BBC iPlayer ón dáta seo.

 

© 2024 Northern Ireland Screen. All Rights Reserved