Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

News & Events

In Ainm an AtharDate Posted: March 20, 2024

In Ainm An Athar

Sunday 24 March, 10pm

BBC iPlayer & BBC Two Northern Ireland

With Mass attendance declining and a shortage of priests, a new BBC Gaeilge documentary asks if the Catholic Church on the island of Ireland can weather one of the most challenging storms in its history.

In Ainm An Athar, has been made for BBC Gaeilge by Clean Slate TV with support from Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund, and will be available on Sunday 24 March on BBC iPlayer and BBC Two Northern Ireland at 10pm.

In the film, journalist Kevin Magee embarks on a journey of discovery through a series of revealing interviews with current members of the clergy, former priests, Catholic laity, the LGBTQ+ community and the hierarchy of the Catholic Church in Ireland. He also examines the ongoing worldwide Synodal process, initiated by Pope Francis, which aims to renew the Church for the world’s 1.4 billion Catholics.

We also hear a range of opinions from contributors including former President Mary McAleese, Father Brian D’Arcy and Reverend Gary Hastings from the Church of Ireland, as they reflect on these past and current issues.

With important decisions to be made around celibacy, LGBTQ+ rights and opening up the priesthood to women, In Ainm An Athar explores how the Catholic Church might look in the future.

In Ainm An Athar is on Sunday 24 March at 10pm on BBC iPlayer and BBC Two Northern Ireland.

______

In Ainm an Athar

Dé Domhnaigh 24 Márta ag 10.00 i.n

BBC iPlayer & BBC Two Northern Ireland

Agus tinreamh ar an Aifreann ag laghdú agus ganntanas sagairt, fiafraíonn clár faisnéise nua de chuid BBC Gaeilge an bhfuil an Eaglais Chaitliceach ar oileán na hÉireann in ann ceann de na stoirmeacha is dúshlánaí ina stair a shárú.

Is léiriú de chuid Clean Slate TV do BBC Gaeilge é an clár faisnéise ‘In Ainm an Athar’ a rinneadh le tacaíocht ó Chiste Craoltóireachta Gaeilge Scáileáin Thuaisceart Éireann. Craolfar an clár ar BBC Two Northern Ireland Dé Domhnaigh 24 Márta ag 10.00in.

Sa chlár faisnéise seo, tugann an t-iriseoir Kevin Magee faoi thuras fionnachtana trí shraith agallaimh nochta le baill reatha den chléir, iar-sagairt, tuata Caitliceach, an pobal LADTA+ agus ordlathas na hEaglaise Caitlicí in Éirinn. Scrúdaíonn sé próiseas leanúnach an tSionóid ar fud an domhain chomh maith, a thosaigh an Pápa Proinsias, agus a bhfuil sé mar aidhm aige an Eaglais a athnuachan don 1.4 billiún Caitliceach ar fud an domhain.

Cluinimid raon tuairimí fosta ó rannpháirtithe lena n-áirítear an tIar-Uachtarán Máire Mhic Giolla Íosa, an tAthair Brian D’Arcy agus an Reachtaire Gary Hastings ó Eaglais na hÉireann, agus iad ag machnamh ar na ceisteanna seo san am a chuaigh thart agus atá ann faoi láthair.

Agus cinntí tábhachtacha le déanamh maidir le haontumha, cearta LADTA+ agus glacadh isteach na mban sa tsagartacht, fiafraíonn ‘In Ainm an Athar’ cad é atá I ndán don Chaitliceachas sa todhchaí.   .

Beidh ‘In Ainm An Athar’ le feiceáil Dé Domhnaigh 24 Márta ag 10i.n ar BBC iPlayer agus BBC Two Northern Ireland.

 

 

© 2024 Northern Ireland Screen. All Rights Reserved