Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

News & Events

Acting workshop with Screen Tests for two Irish Language Drama ProductionsDate Posted: December 1, 2023

Sunday December 10th in Cultúrlann McAdam Ó Fíaich

 

The Irish Language Broadcast Fund together with Fíbín Films and Púca Pictures are seeking actors for a range of roles in two new Irish language drama productions, the series ‘Saor Sinn Ó Olc’  & the feature ‘Aontas’. Saor Sinn Ó Olc will be shooting in Gaoth Dobhair, Donegal from January 2024 and Aontas will be shooting between Co. Antrim & Co. Down in March 2024.

Actor Tony Devlin will facilitate an acting workshop in the morning (11am-1pm) with screen tests taking place after lunch (2-4 pm.). Representatives from both productions will be present on the day. These are open auditions for a range of roles and anyone over the age of 18 with fluent Irish can apply.

If you’re interested in attending please send your CV to [email protected]. Deadline: December 6th 5pm.

 

Ceardlann Aisteoireachta don Scáileán le Trialacha Scáileán do dhá léiriúchán teilifíse Gaeilge- Dé Domhnaigh 10ú Nollaig i gCultúrlann McAdam Ó Fíaich

Tá an Ciste Craoltóireachta Gaeilge i gcomhar le Fíbín Films agus Púca Pictures sa tóir ar aisteoirí do róil éagsúla in dhá thogra drámaíochta nua, an tsraith ‘Saor Sinn Ó Olc’ & an fad scannán ‘Aontas’. Beidh Saor Sinn Ó Olc á léiriú ó mhí Eanáir 2024 ar aghaidh i gceantar Ghaoth Dobhair i nDún na nGall agus beidh Aontas a léiriú i mí Mhárta 2024 idir Chontae Aontroma & Contae an Dúin.

Beidh an t-aisteoir Tony Devlin i mbun ceardlann aisteoireachta ar maidin (11rn.-1in.) agus beidh na trialacha scáileán ar siúl théis san iarnóin (2-4 in.). Beidh ionadaí i láthair ón dhá léiriúchán ar an lá. Is trialacha scáileán oscailte iad seo agus is féidir le haon duine thar 18 le Gaeilge líofa cur isteach air.

Má tá suim agat a bheith i láthair seol do CV chuig [email protected]. Spriocdháta: 6ú Nollaig 5.i.n.

 

© 2024 Northern Ireland Screen. All Rights Reserved