Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Irish Language Broadcast Fund

Bhí dhá aidhm leis an Chiste Craoltóireachta Gaeilge (ILBF) nuair a bunaíodh é – ábhar físe i nGaeilge ar ardchaighdeán a mhaoiniú agus an earnáil léiriúcháin neamhspleách Ghaeilge i dTuaisceart Éireann a chothú.

The Irish Language Broadcast Fund (ILBF) was set up with the dual aim of funding Irish language content of high quality and of fostering the Irish speaking independent production sector in Northern Ireland.

Maoiniú | Funding

Forléargas | Overview

Oiliúint | Training

ILBF Audience Panel 2024-2026

ILBF Digital & Audio Content Call

© 2024 Northern Ireland Screen. All Rights Reserved