NEWS AND EVENTS

Show Advanced Search
From :
To :
Category :

Total Items:  

Jun
25
2012

New Irish language platform Meon Eile goes live

The world of online Irish language media continues to grow with the launch today of Meon Eile, a multimedia web platform funded by the Irish Language Broadcast Fund (ILBF) which offers a unique insight into life in Northern Ireland and further afield.

Meon Eile will feature regular video reports and stories on a wide range of topics, from current affairs and sport, to music, cultural events and Irish language arts.“In today’s world people are used to accessing online content that is of interest to them quickly and easily,” said Sinéad Ingoldsby, Meon Eile Producer.

“Meon Eile will provide the Irish language community with high-quality videos and interesting stories on a user-friendly site.

“Interaction between Irish speakers online is becoming increasingly vibrant and we in Meon Eile hope to add to this important conversation.”

While a dedicated team of video journalists, editors and writers will produce most of Meon Eile’s content, the site will also give members of the community an opportunity to take part in the service.

“The Irish language community has an abundance of talent and ideas and we welcome anybody who would like to add to the site in any way,” said Sinéad.

Meon Eile is now live at www.meoneile.ie


Meon Eile - Ardán Úrnua Gaeilge

Táthar ag cur le hearnáil na meán Gaeilge ar líne inniu le seoladh na seirbhíse nua Meon Eile, ardán ilmheáin atá á mhaoiniú ag an Chiste Craoltóireachta Gaeilge (ILBF) agus a thabharfaidh léargas ar leith ar an saol i dTuaisceart na hÉireann, agus níos faide i gcéin.

Taispeánfar físeáin agus scéalta rialta ar réimse leathan ábhar ar Mheon Eile, ó chúrsaí reatha agus spórt go ceol, imeachtaí cultúrtha agus na healaíona Gaeilge.

“Sa lá atá inniu ann tá daoine cleachta leis an idirlíon a úsáid go leanúnach le theacht go gasta agus go héasca ar ábhar a bhfuil suim acu ann,” arsa Sinéad Ingoldsby, Léiritheoir Meon Eile.

“Cuirfidh Meon Eile físeáin ardchaighdeáin agus scéalta spéisiúla ar fáil do phobal na Gaeilge ar shuíomh gleoite, so-úsáidte.

“Tá an comhrá a bhíonn ar siúl ag cainteoirí Gaeilge ar líne ag fás i rith an ama agus tá súil againn go mbeidh scéalta Meon Eile ag cur leis an chomhrá sin.”

Tá foireann dhíograiseach d’fhísiriseoirí, eagarthóirí agus scríbhneoirí ag obair ar Meon Eile ach tabharfaidh an suíomh deis do bhaill an phobail páirt a ghlacadh sa tseirbhís chomh maith.

“Is pobal ildánach é pobal na Gaeilge a mbíonn go leor imeachtaí ar siúl ann agus go leor tuairimí le fáil ann agus cuirimid fáilte roimh aon duine atá ag iarraidh bheith páirteach linn ar aon bhealach,” arsa Sinéad.

Is féidir cuairt a thabhairt ar Meon Eile anois ar www.meoneile.ie

 


  • Partners
  • Partners
  • Partners