NEWS AND EVENTS

Show Advanced Search
From :
To :
Category :

Total Items:  

Jun
15
2012

TG4 survey for Irish speakers in Northern Ireland

Ipsos MRBI, the well-known opinion polling company and market research agency, has been commissioned by TG4 to conduct some research amongst adults with Irish who live in the North.

The objective of this survey is to measure current TV viewing behaviour of adult Irish speakers here (so the survey questions are in Irish only).

The deadline for completion is 30th June 2012. It should not take more than 10 minutes to complete.

http://surveys.ipsosinteractive.com/wix/p1557539873.aspx

If you have any queries about the survey or the online format you can contact Rachel Mulcahy or Susan Cassidy, at Ipsos MRBI tel: +353 (0)1 4389000 or e-mail rachel.mulcahy@ipsos.com or susan.cassidy@ipsos.com

Pádhraic Ó Ciardha, from TG4 will also be available on +353 (0) 1 4763030


 

Tá Ipsos MRBI fostaithe ag TG4 faoi láthair le taighde tábhachtach a dhéanamh i measc daoine fásta atá ina gcónaí sa Tuaisceart.

Beidh torthaí an tsuirbhé seo thar a bheith tairbheach do TG4 agus é ag dréachtú agus ag feidhmiú a chuid polasaithe sceidealaithe agus clár don am atá romhainn.

Táimid thar a bheith buíoch díot as cabhrú linn san obair seo. Geallaimid duit go mbeidh do chuid freagraí faoi rún daingean agus chun leasa na taighde seo amháin. Ní chuirfear ar fáil aon chuid de na freagraí d’éinne ná d’aon eagras taobh amuigh de TG4. Cuirtear na freagraí le chéile ar bhonn staitisticí, rud a chinntíonn nach féidir éinne ná aon fhreagra ar leith a aithint.

Tuigimid go bhfuil tú gnóthach. Níl ach 10 nóiméad de dhíth don suirbhé seo.

Seo thíos an nasc. Críochnaigh an suirbhé roimh 30 Meitheamh led thoil.

Beidh a fhios agat go bhfuil an ceistneoir críochnaithe agat nuair a fheicfidh tú an focal buíochais ag an deireadh.

http://surveys.ipsosinteractive.com/wix/p1557539873.aspx

Mura gceanglaíonn an nasc duit, déan cóip de agus cuir isteach id Bhrabhsálaí Idirlín féin é, led thoil

Má tharlaíonn go bhfuil an nasc roinnte thar dhá líne, cuir le chéile an dá leath mar líne amháin id Bhrabhsálaí féin.

Má tá aon cheist agat nó soiléiriú uait faoin suirbhé seo, tig leat glaoch ar Rachel Mulcahy nó Susan Cassidy, ag Ipsos MRBI teil: +353 (0)1 4389000 nó r host rachel.mulcahy@ipsos.comsusan.cassidy@ipsos.com

Beidh Pádhraic Ó Ciardha, TG4 ar fáil freisin ar +353 (0) 1 4763030

 


  • Partners
  • Partners
  • Partners