NEWS AND EVENTS

Show Advanced Search
From :
To :
Category :

Total Items:  

Mar
23
2012

Small steps & big plans - training & broadcasting with Raidió Fáilte

Raidió Fáilte is looking to the future needs of the growing Irish language community by increasing the provision of broadcasting training at its premises at Twin Spires in the lower Falls Road area of west Belfast, whilst working towards the development of a dedicated broadcasting, training, recording and archiving centre, to be located in the Gaeltacht Quarter.

The LLoyds TSB Foundation has provided financial backing for an additional training room at the Twin Spires premises, allowing Raidió Fáilte to grow its training and radio production capacity. Speaking at the launch of the extended training facilities, Joanne Byrne stated: “The Lloyds TSB Foundation for Northern Ireland is delighted to be able to support the work of Raidió Fáilte. We wish the organisation continuing success with their excellent work, supporting those in need within the community."

Representing Ortus Business Development Agency, Property Manager, Sean Toal, explained: "'Ortus actively promotes sustainable social, economic and environmental regeneration by providing property and business development support and is happy to be associated with the growth and development of social enterprises such as Raidió Fáilte."

Dónall Mac Murchaidh, Raidió Fáilte's Training & Production Officer said: 'the additional space adjacent to our radio studios has been vital in the successful delivery of the Raidió Fáilte/Irish Language Broadcast Fund (ILBF) training and broadcasting scheme."

Róisín Ní Chéileachair, Acting Head of Irish Language Broadcast Fund elaborates; "The Raidió Fáilte/Northern Ireland Screen-Irish Language Broadcast Fund radio skills training programme began in April 2011. Since then, it has produced over 70 hours of content across a wide variety of genres and instructed broadcast talent of the future in a range of key skills necessary to the industry."

Raidió Fáilte, which has been supported by Foras na Gaeilge since 2006, can be heard on 107.1fm in the Greater Belfast area and on the internet at www.raidiofailte.com

For more information about broadcasting training, contact Dónall Mac Murchaidh at Raidió Fáilte on 028 9031 0013 or donall@raidiofailte.com


Céimeanna beaga agus pleananna móra – traenáil agus craolachán le Raidió Fáilte

Tá súil ag Raidió Fáilte ar riachtanais phobal na Gaeilge, pobal atá ag síorfhás, san am atá le teacht, trí chur le soláthar traenála i scileanna craolacháin san áitreabh reatha acu ag Ionad an Dá Spuaic in Íochtar na bhFál, Iarthar Bhéal Feirste. Agus, i rith an ama, tá an stáisiún ag obair i dtreo sainionad le haghaidh craolacháin, traenála, taifeadta agus cartlainne a fhorbairt sa Cheathrú Ghaeltachta. 

Thug Fondúireacht Lloyds TSB cúnamh airgid le haghaidh seomra breise traenála in Ionad an Dá Spuaic agus cuireann na hacmhainní breise seo ar chumas an stáisiúin tuilleadh traenála agus léiriúchán raidió a sholáthar. Agus í ag labhairt ag seoladh na n-áiseanna breise traenála, dúirt Joanne Byrne, "Mórábhar bróid dúinn ag Fondúireacht Lloyds TSB do Thuaisceart Éireann bheith in ann tacú le hobair Raidió Fáilte. Guímid gach rath ar shárobair thacaithe pobail Raidió Fáilte."

Mar a mhínigh an Bainisteoir Réadmhaoine, Sean Toal, thar ceann Ortus Business Development Agency, "Bíonn Ortus gníomhach i gcur chun cinn na hathghiniúna inbhuanaithe sóisialta, eacnamaíche agus comhshaoil trí thacaíocht a chur ar fáil maidir le cúrsaí réadmhaoine agus forbairt gnó de, agus is ábhar mórshásaimh dúinn bheith bainteach le fás agus le forbairt fiontar sóisialta, ar nós Raidió Fáilte."

Dar le Dónall Mac Murchaidh, Oifigeach Traenála & Léiriúcháin le Raidió Fáilte, go bhfuil "tionchar nach beag ag an spás breise, gar do na stiúideonna, ar sholáthar rathúil scéim traenála agus léiriúcháin Raidió Fáilte/Scáileán Thuaisceart Éireann – An Ciste Craoltóireachta Gaeilge."

Dúirt Róisín Ní Chéileachair, Ceannasaí Gníomhach an Chiste Craoltóireachta Gaeilge, "go raibh breis is 70 uair an chloig d’ábhar raidió táirgthe, thar réimse leathan seánraí, ó thosaigh an clár traenála i scileanna raidió de chuid Raidió Fáilte/Scáileán Tuaisceart Éireann – An Ciste Craoltóireachta Gaeilge, in Aibreán 2011. Dar léi go raibh an scéim ag tabhairt ‘scileanna craolacháin do chraoltóirí na todhchaí – eochairscileanna atá riachtanach don earnáil."

Is féidir éisteacht le Raidió Fáilte (atá maoinithe ag Foras na Gaeilge ó bhí 2006 ann) ar 107.1fm i mórcheantar Bhéal Feirste agus ar an idirlíon ag www.raidiofailte.com

Le haghaidh tuilleadh eolais faoi thraenáil i gcúrsaí craolacháin, déan teagmháil le Dónall Mac Murchaidh ag Raidió Fáilte 028 9031 0013 donall@raidiofailte.com

 

 

 


  • Partners
  • Partners
  • Partners