NEWS AND EVENTS

Show Advanced Search
From :
To :
Category :

Total Items:  

Jan
09
2012

New series chronicles the history of Ulster's Railways

Iarnród Uladh, a new four part nostalgic documentary series from Holywood based Waddell Media chronicles the history of Ulster’s railways and features some fascinating personal stories about events that took place before these lines disappeared forever. Funded by Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund the series begins on TG4 on Thursday 12th January at 8pm.

The series tells the story of four railway lines which were once part of Ulster’s network including: The Londonderry and Lough Swilly Railway, The Clogher Valley Railway, The Belfast and County Down Railway and The Ballycastle Railway. Using a mixture of expert interviews, personal stories, narration and beautiful archive we learn about the history of each of these railway lines and how they changed the lives of the communities they served.

The series starts in Counties Derry and Donegal where the story of the Londonderry and Lough Swilly Railway is illustrated through poignant personal stories and archive. We learn about the impact the railway had on everyday life, the effect the introduction of customs had on a line that crossed the newly formed border, the tragedy of the railway disaster at the Owencarrow Viaduct in 1925.

Other stories featured throughout the series include the tale of a clever goat that strayed on to the Clogher Valley railway line, The 1945 Ballymacarrett railway accident in Belfast and the impact of the severe snow on the Ballycastle railway in 1947.

The series is shot on location throughout Ulster including Co. Derry, Co. Donegal, Co. Fermanagh, Co. Tyrone and Co. Antrim.

Iarnród Uladh is narrated by Póilín Ní Chiaráin and will be broadcast on TG4 on Thursdays at 8.00pm and repeated on Sundays at 7.30pm.


STAIR NA N-IARNRÓD I gCÚIGE ULADH LÉIRITHE I SRAITH NUA

Faightear léargas ar stair na n-iarnród i gCúige Uladh i sraith nua faisnéise ceithre chlár Iarnród Uladh. Is sraith nua de chuid Waddell Media atá lonnaithe in Iúr Mhic Nasca é seo. Cloisfear na scéalta pearsanta faoi na heachtraí móra a tharla sular dúnadh na línte seo go deo. Craolfar an chéad chlár den tsraith, a bhí maoinithe ag an Chiste Craoltóireachta Gaeilge, Scáileán Thuaisceart Éireann, Déardaoin 12ú hEanáir, ar TG4, ar 8.00 i.n.

Insítear scéal ceithre líne de chuid bóithre iarainn i gCúige Uladh le hIarnród Dhoire agus Loch Súilí, Iarnród Ghleann an Chlochair, Iarnród Bhéal Feirste agus Co. an Dúin agus Iarnród Bhaile an Chaistil ina measc. Úsáidtear meascán d’fhíseáin chartlainne spéisiúla, agallaimh le saineolaithe agus scéalta pearsanta le níos mó faoi stair na n-iarnród seo agus an dóigh a ndeachaigh siad i bhfeidhm ar na ceantair ar a ndearna siad freastal a fhoghlaim.

Cuirtear tús leis an tsraith i gContae Dhoire agus i gContae Dhún na nGall, le cur síos a dhéanamh ar scéal Iarnród Dhoire agus Loch Súilí trí scéalta pearsanta agus físeáin chartlainne. Foghlaimeoimid faoin dóigh ar chuir an traein leis an ghnáth shaol, faoin éifeacht a bhí ag an Chustam ar an líne a thrasnaigh an teorainn agus faoin tubaiste thragóideach ar an iarnród a tharla ag tarbhealach Abhainn Choradh sa bhliain 1925.

Is iad a leithéid de scéalta ar nós an chinn faoin ghabhar cliste a chuaigh ar seachrán ar líne Iarnróid Ghleann an Chlochair, an scéal faoi thimpiste Bhaile Mhic Gearóid i mBéal Feirste sa bhliain 1945 agus scéal eile faoin tionchar a bhí ag an sneachta mór sa bhliain 1947 ar Iarnród Bhaile an Chaistil a bheidh i measc na scéalta eile a chloisfear sa tsraith fosta,

Taifeadadh an tsraith seo ar fud Chúige Uladh i gContae Dhoire, i gContae Dhún na nGall, i gContae Fhear Manach, I gContae Thír Eoghain agus i gContae Aontroim

Is í Póilín Ní Chiaráin atá ina scéalaí ar Iarnród Uladh agus déanfar craoladh air ar TG4 gach Déardaoin ar 8.00 i.n, le hathchraoladh ar an Domhnach ar 7.30 in.


  • Partners
  • Partners
  • Partners