NEWS AND EVENTS

Show Advanced Search
From :
To :
Category :

Total Items:  

Nov
08
2011

New ILBF supernatural series 'Saor Sinn Ó Olc' on TG4

Saor Sinn ó Olc is a new Irish Language Broadcast Fund drama series from Stirling Productions. Each episode of the six part series is based on real life experiences and the events which unfold can be interpreted as supernaturally or psychologically inspired. It begins on TG4 on Thursday, 10th November at 10.30pm.

The stories which make up the series are based on guilt, fear, revenge, lust, greed and hypocrisy: - the woman compelled to return to the house where her family was murdered ; the valuer who broke his professional code and stole from his employer; the religious community which could find no compassion for an abused child.

Pól Penrose plays the role of the unquiet spirit whose punishment is to watch helplessly as others sin and suffer. Although he addresses the audience, the characters in the drama cannot see him or hear his warnings. In every story there is a moral dilemma which determines the fate of all the players: to his eternal sorrow, the unquiet spirit knows what will happen if the wrong choice is made.

Series Producer Marie Therese Mackle said, “This has been wonderful opportunity to continue the drama model established on Marú - where the narrator appears on screen but is separate from the action – and to add in elements of ghost story telling. It has been challenging but fun to work on – perfect viewing coming up to Christmas”.

Saor Sinn ó Olc Thursdays at 10.30pm on TG4

SRAITH NUA OSNÁDÚRTHA DE CHUID AN ILBF ‘SAOR SINN Ó OLC’ AR TG4

Is sraith dhrámaíochta nua de chuid an Chiste Craoltóireachta Gaeilge í Saor Sinn ó Olc ó Stirling Productions. Tá gach clár sna sé chlár a dhéanann an tsraith bunaithe ar thaithí ón fhíorshaol, agus d’fhéadfadh cúis osnádúrtha nó cúis shíceolaíoch a cheangail leis na himeachtaí a nochtfar le ciall a dhéanamh astu. Tosóidh an clár ar TG4 ar an 10ú Samhain ar 10.30 in.

Is ar chiontacht, ar eagla, ar dhíoltas, ar dhrúis, ar shaint agus ar dhraíodóireacht atá scéalta na sraithe bunaithe:- an bhean a bhfuil iallach uirthi filleadh ar an teach, áit ar dúnmharaíodh a teaghlach; an luachálaí a bhris an cód gairmiúil nuair a ghoid sé óna fhostóir; an pobal cráifeach nach raibh trua ar bith le fáil ina measc le haghaidh páiste a raibh mí-úsáid á tabhairt dó.

Is le Pól Penrose é ról na spride neamhshuaimhneach aige agus é faoi pheannaid le hamharc ar dhaoine eile a pheacaíonn agus a fhulaingíonn ó lá go lá gan bheith ábalta cuidiú a thabhairt dóibh. Cé go labhraíonn sé leis an lucht éisteachta, ní fheiceann na carachtair atá páirteach sa drámaíocht é ná ní chloistear na rabhaidh a thugann sé. Bíonn aincheist mhorálta i ngach scéal a shocróidh cinniúint gach imreora: tá géarthuiscint ag an ainsprid neamhshuaimhneach, agus an crá síoraí air, ar thoradh na drochrogha.

Mhínigh Marie Therese Mackle, léiritheoir na sraithe: “Is deis iontach í seo leanúint leis an mhodh drámaíochta céanna a bunaíodh nuair a rinneadh Marú – is é sin nuair a thaispeántar an scéalaí ar an scáileán ach é scartha ó na heachtraí ar fad – agus is deis í gnéithe na taibhsiúlachta a chur leis na scéalta chomh maith. Obair dhúshlánach shultmhar a bhí inti – agus tá an clár foirfe do lucht féachana na Nollag leis an am sin den bhliain ag druidim linn”.

Saor Sinn ó Olc gach Déardaoin ar 10.30in ar TG4.


  • Partners
  • Partners
  • Partners