NEWS AND EVENTS

Show Advanced Search
From :
To :
Category :

Total Items:  

Oct
06
2011

Vacancy - Head of Irish Language Broadcast Fund (maternity cover)

Northern Ireland Screen wishes to recruit maternity cover for the role of Head of the Irish Language Broadcast Fund (ILBF).

This is a challenging and multifaceted role, which will involve the management and control of all aspects of the ILBF and the successful delivery of the strategy for the ILBF. With an annual budget of £3 million, the ILBF funds a minimum of 70 hours of Irish language content for broadcast and fosters the local Irish speaking independent production sector through a range of training initiatives for Irish speakers.

I measc na gcritéar riachtanach don phost seo, tá Gaeilge scríofa agus labhartha den scoth; ar a laghad 3 bliana de thaithí i léiriú ábhair d’íomhánna gluaisteacha (i léiriú ábhair Gaeilge más féidir); mioneolas oibrithe ar an earnáil neamhspleách léiriúcháin áitiúil agus ar an tírdhreach léiriúcháin agus craoltóireachta reatha Gaeilge in Éirinn; taithí ar bhainistiú buiséad agus sreabhadh airgid; cáilíocht tríú leibhéal agus spéis eolasach i gcultúr na Gaeilge. Caithfear é seo uile a thaispeáint i d’iarratas. I measc na gcritéar inmhianaithe tá taithí ar bheith ag obair laistigh de thimpeallacht riaracháin deontas; taithí poiblíochta agus margaíochta; taithí ar dhaoine a bhainistiú agus ar scéimeanna oiliúna a bhainistiú.

Secondments will be considered for this position.

Application pack is available to download from our vacancies section.
  • Partners
  • Partners
  • Partners